Info från Varsam

2023-05-16
Under sommaren 2023 (juni, juli och augusti) har Örebro och Västerås butiken stängt på lördagar.
Butikerna har öppet som vanligt på vardagarna. Trevlig sommar!

Se våra öppettider under sommaren här: https://www.varsam.se/butiker-oppettider