FIDGETS

Fidget toys är taktila hjälpmedel som används för att öka fokus/koncentration och för att minska stress.
Det finns olika fidgets som du kan vrida, klämma, snurra, stretcha och forma - Hitta en som passar dig!